Nainstalujte si:
       

Překlad vorkommen; Vorkommen; Vorkommnis


vorkommen = půjdou kupředu, se stanou, se nalézají, dochází, přihodit se, stát se, udát se, zběhnout se, vyskytnout se, vyskytovat se, nalézat se, nacházet se

s Vorkommen = výskyt, naleziště, zdroj, zásoba, vyskytování, výskyty

s Vorkommnis = výskyt, příhoda, případ, příběh, výskyty, vyskytování, nahodilost


Next: vorkommt; vorladen; Vorladen    Wehen; wehklagt; Wehmut