Nainstalujte si:
       

Překlad vorherig; Vorhof; vorig


vorherig = předchozí, dřívější, bývalý, někdejší, předcházející, předběžný

r Vorhof = hala, předsíň, vestibulum, čestný dvůr, přední nádvoří, přední dvůr, atrium, nápustná nádržka, vodní hladina před elektrárnou, přední komora, peristyl, dvůr před domem

vorig = bývalý, dřívější, předcházející, předchozí, předešlý


Next: Vorjahr; Vorkämpfer; Vorkehrung    Wegübergang; Wegweiser; wegwerfen