Nainstalujte si:
       

Překlad vorgestellt; vorgetragen; vorgezogen


vorgestellt = představen, dopředu umístěný, dopředu posazený, představena, představenou, představili, představila, předvedl, představený

vorgetragen = přednesla, přednesli, přednášen, přednášeno, uvedený, přednesený

vorgezogen = vytažený, upřednostňoval, upřednostňovaný, upřednostnil, upřednostněný, předřazený, předběžný, detašovaný, zatáhl, zatažený, popotáhl, popotažený


Next: Vorgriff; vorhaben; Vorhaben    wegfliegen; weggejagt; weggelassen