Nainstalujte si:
       

Překlad vorgesehen; vorgesetzt; Vorgesetzte


vorgesehen = předvídaný, předpokládal, předpokládaný, předvídal, předvídavý, plánoval, upraven, určen, stanovený předem, stanovili předem, zamýšlený, určený

vorgesetzt = nadřazený, představený, vyšší, vysunutý, předložený

r Vorgesetzte = nadřízený, šéf, přednosta, náčelník, představená


Next: vorgestellt; vorgetragen; vorgezogen    wegen; Wegfall; wegfallen