Nainstalujte si:
       

Překlad vorgeführt; vorgegeben; vorgehen


vorgeführt = předváděn, předvedl, předveden, uvedl, uveden, představil, představen, promítal, promítán, předvedený, představený

vorgegeben = zadaný, určený, poskytl (výhodu), poskytovaná (výhoda), poskytovány výhody, předstíral, předstíráno, předstírány, předstírán, standardní, implicitní, stanovený

vorgehen = jít kupředu, jít vpřed, jít vpředu, předejít (koho), jít napřed, předcházet se, předběhnout se, předcházet, zakročit, postupovat, počínat si, jednat


Next: Vorgehen; vorgekommen; vorgeladen    Wechselgetriebe; wechseln; wechselnd