Nainstalujte si:
       

Překlad vorfinden; Vorflut; Vorfluter


vorfinden = nalézt, shledávat, shledat, naleznete, naleznou, nalézat

e Vorflut = odtok vody, vzdutí vody, počátek přílivu, odtok, recipient

r Vorfluter = odpadní tok, odtok, odvodňovací stoka, odvodňovací příkop, recipient, veřejný tok, hlavní odtok, hlavní tok, vodoteč, stoka, výpustný kanál, kanalizační sběrač


Next: vorfristig; Vorführung; Vorgabe    Wärmeübertragung; Wärter; Wäsche