Nainstalujte si:
       

Překlad vorbestellen; vorbestraft; vorbeugen


vorbestellen = zamluvit, objednat předem, rezervovat si, rezervovat, zamlouvat si (4. p.), zamluvit si (4. p.)

vorbestraft = již trestaný, už trestaný, dříve trestaný, už dříve trestaný, již dříve trestaný, už jednou trestaný, v minulosti trestaný, dříve trestán, již dříve trestán

vorbeugen = naklánět se dopředu, ohnout dopředu, předklonit, předklonit dopředu, sklonit vpřed, předcházet (čemu), předejít (čemu), zabránit (čemu), zabraňovat, zamezit, zamezovat, zabránily


Next: Vorbeugen; Vorbeugung; Vorbild    Wasserumlauf; Wasserverdrängung