Nainstalujte si:
       

Překlad vorbehalten; vorbehaltlos; Vorbehandlung


vorbehalten = vyhrazený, vyhrazena, vyhrazeno, vyhradit, napřed zabezpečit, učinit výhradu, rezervovat, vyhrazovat

vorbehaltlos = bez výhrady, naprosto, zcela, bezpodmínečný, bezpodmínečně

e Vorbehandlung = příprava, předběžná úprava, předběžné zpracování, předběžné léčení, předchozí zpracování, předzpracování, předběžné ošetření


Next: vorbei; vorbeigegangen; vorbeigehen    Wasserquelle; Wasserratte; Wasserrinne