Nainstalujte si:
       

Překlad vorausgezahlt; Voraussetzung; voraussichtlich


vorausgezahlt = zaplaceno předem, placeno předem, zaplaceno dopředu, placeno dopředu, předplaceno, předplacený, placený dopředu, placený předem, zaplacen předem, předplatil

e Voraussetzung = domněnka, podmínka, postulát, náležitost, předpokládání

voraussichtlich = předvídaný, očekávaný, pravděpodobný, pravděpodobně, podle všeho, nejspíše, nejspíš, odhadem


Next: Vorauszahlung; Vorbau; Vorbearbeitung    Wasserdurchlässigkeit; wasserfest