Nainstalujte si:
       

Překlad vollziehen; Vollzug; Volumen


vollziehen = realizovat, provést, provádět (4. p.), vykonat, vykonávat, dokonat

r Vollzug = realizování, vykonání, provedení, provádění, výkon, exekuce, výkon trestu, ložený vlak (plná naložená souprava), plný vlak

s Volumen = krychlový obsah, svazek (kniha), díl, obsah, volumen, prostorový obsah, akustický objem, rozsah


Next: voran; vorangegangen; vorangehen    Waschlappen; Waschmittel; Wasser