Nainstalujte si:
       

Překlad vollständig; vollstrecken; Vollstreckung


vollständig = úplný, komplexní, veškerý, celý, celistvý, dokonalý, doplněný, zcela, úplně, cele, komplet, v plné výši

vollstrecken = vykonávat, exekvovat, provést, provádět, vymoci, vyřizovat, vyřídit

e Vollstreckung = výkon (rozsudku), výkon (soudního příkazu), výkon rozhodnutí, provedení, exekuce, dokonání, provádění, vykonávání


Next: vollziehen; Vollzug; Volumen    waschecht; waschen; Waschen