Nainstalujte si:
       

Překlad vollkommen; Volllast; Vollmacht


vollkommen = bezvadný, vzorný, čirý, úplný, naprostý, hotový, perfektní, zcela, dokonale, úplně, docela, v celém rozsahu

e Volllast = plné otevření škrticí klapky, plné zatížení při obrábění, plné zatížení, maximální zatížení, plné naložení, plná zátěž, plná přípusť, plný náklad

e Vollmacht = zplnomocnění, plná moc, autorizace, autorisace, generální plná moc


Next: vollständig; vollstrecken; Vollstreckung    wartungsfrei; Warze; Waschanlage