Nainstalujte si:
       

Překlad vollends; Vollendung; voller


vollends = úplně, nad to, mimoto, dokonce, docela, dočista, zúplna

e Vollendung = dokonalost, dokonání, završení, dovršení, dodělání, dosažení, skončení, ukončení, dovršení (čeho)

voller = samá, plné, plnou, plným, jediný, samý, veškerý


Next: vollführen; Vollgenusslich; Vollgeschoss    Warnvorrichtung; Warnzeichen; Warte