Nainstalujte si:
       

Překlad verzahnen; Verzahnung; verzapfen


verzahnen = ozubit, řezat zuby, řezat ozubení, vyrobit ozubení, obrábět ozubená kola, zazubit

e Verzahnung = výroba ozubení, řezání ozubení, vyříznutí ozubení, prokládání, vyříznutí zubů, ozub

verzapfen = čepovat, točit, vyprávět (co), spojit na čep, čepovat nápoje, spojovat na čep, začepovat


Next: verzehren; verzeichnen; Verzeichnis    Wagenkasten; Wagenladung; Wagnis