Nainstalujte si:
       

Překlad verwundet; verwünschen; Verwünschung


verwundet = zraněný, poraněný, potlučený, zraněných, poraněná

verwünschen = proklít, zlořečit, zaklít, zaklínat, začarovat, zaříkat

e Verwünschung = prokletí, proklínání, začarování, zakletí, zlořečení


Next: verwüsten; Verwüstung; Verzagtheit    wacker; wacklig; wagen