Nainstalujte si:
       

Překlad verwöhnt; Verwöhnung; verwunden


verwöhnt = hýčkaný, zhýčkaný, rozmazluje, rozmazlený, vybíravý

e Verwöhnung = rozmazlenost, rozmazlení, hýčkání, mazlení, zhýčkanost, rozmazlování

verwunden = zkroucený (drát), zranit, poranit, ranit, ranit (4. p., koho), ublížit, ublížit (3. p., komu), potlouci, překonal, zkroutil se (drát), vzpamatoval se, zarmoucený


Next: verwundet; verwünschen; Verwünschung    Wachstumsrate; wackelig; wackeln