Nainstalujte si:
       

Překlad vertrieben; Vertriebskosten; Vertriebsnetz


vertrieben = vyhnali, prodávali, odbyli (zboží), dodávali, zahnal, odehnal, vypudil, odsunul, zaplašil, vypuzen, prodán, vyhnaný

e Vertriebskosten = náklady na distribuci, odbytová režie, prodejní náklady, režie, režijní náklady

s Vertriebsnetz = dealerskou síť, prodejní síť, odbytová síť, distribuční síť, síť prodeje


Next: vertrocknen; vertun; vertuschen    Vornehmen; vornehmlich; Vorort