Nainstalujte si:
       

Překlad vertragsgemäß; Vertragspartner; vertragswidrig


vertragsgemäß = stanovený smlouvou, smluvní, smluvně, v souladu se smlouvou, smluvně shodný

r Vertragspartner = obchodní partner, obchodní partneři, smluvní partneři, smluvní strana, smluvní účastník

vertragswidrig = v rozporu se smlouvou, neodpovídající smlouvě, příčící se smlouvě, proti úmluvě, odporující smlouvě, neodpovídající, smlouvě, příčící se


Next: Vertrauensmann; vertraulich; Vertraulichkeit    Vorlage; Vorlauf; vorlaufen