Nainstalujte si:
       

Překlad vertilgt; Vertilgung; Vertonung


vertilgt = vyhlazený, vyhubený, zničen, vyhlazen, vyhuben, zničí, vyhladí, vyhubí

e Vertilgung = vyhubení, vyhlazení, hubení, ničení, vymýcení, vyplenění, zahlazení, zmaření

e Vertonung = hudební skladba, kompozice, ozvučení, komponování, zkomponování


Next: vertrackt; vertragen; Vertragsabschluss    vorkommen; Vorkommen; Vorkommnis