Nainstalujte si:
       

Překlad vertikal; Vertikale; vertilgen


vertikal = svislý, svislá, vertikálně, kolmý, stojatý

e Vertikale = svislice, kolmice, svislá čára, svislá přímka, sloupek příhradové konstrukce

vertilgen = zničit, vyhubit, vyhladit, zhltat, zahladit, hubit, smazat, vyhlazovat, vyplenit, zmařit


Next: vertilgt; Vertilgung; Vertonung    Vorjahr; Vorkämpfer; Vorkehrung