Nainstalujte si:
       

Překlad verteilten; Verteilung; verteuert


verteilten = distribuovali, rozesílali, roznášeli, rozmístili, rozdávali

e Verteilung = rozdělení, rozdělování, přidělování, podílové rozdělení, rozvržení, rozvrh, rozpis, přidělení, distribuce, rozložení, rozmístění, rozmísťování

verteuert = zdražil, zdražen, podražený, zdražený, zvyšovaný, zvýšený


Next: vertiefen; vertieft; Vertiefung    vorher; vorherbestimmen; vorhergesagt