Nainstalujte si:
       

Překlad versuchten; versumpfen; Versumpfung


versuchten = zkoušeli, pokusili se, pokoušeli (koho), uváděli v pokušení, se pokoušeli

versumpfen = zanést se bahnem, zbahnit, zbahnět, zanést blátem, zpustnout, zanést bahnem, zabahňovat

e Versumpfung = zanesení bahnem, zaplavení, zpustnutí, podmáčení, rozbahnění


Next: versunken; vertagt; vertauschen    vorgenommen; vorgenommene; vorgenommenen