Nainstalujte si:
       

Překlad verpackt; Verpackung; verpassen


verpackt = zabalí, utěsněn, utěsněte, zabalte, utěsní, balen, baleno, obalený, zabalený, balený

e Verpackung = zabalení, utěsnění, ucpání, obal, krabička, krabice, zábal, utěsnění ucpávky, balné, balík, balíček, druh obalu

verpassen = promeškat, zameškat, propást, vyzkoušet, zkoušet stejnokroj


Next: verpflanzen; verpflegen; Verpflegung    verunglimpfen; verunglücken; verunglückt