Nainstalujte si:
       

Překlad verordnet; verordnete; Verordnung


verordnet = nařízený, ustanovený, pověřený, předepíše, předepište, předepsal, ustanoví, ustanovil, pověří, pověřte

verordnete = ustanovený, nařídil, nařízený, předepsal, předepsaný, pověřil, rozkázal

e Verordnung = nařízení, ustanovení, vyhláška, výnos, zákonný předpis, nařízení - EU, příkaz


Next: veröffentlichen; veröffentlicht    vertreten; Vertreter; Vertretung