Nainstalujte si:
       

Překlad veröffentlichte; Veröffentlichung; verpacken


veröffentlichte = publikovaný, uveřejnil, uveřejněný, zveřejněný, zveřejnila, zveřejnil

e Veröffentlichung = zveřejnění, vydání, publikace, uveřejňování, vyhlášení, oznámení, veřejné oznámení

verpacken = obalit, obalovat, zabalit, zabalovat (4. p.), opatřit obalem, sbalit, spotřebovat při balení, ucpat, těsnit, utěsnit, zakládat (bok chodby)


Next: verpackt; Verpackung; verpassen    vertrocknen; vertun; vertuschen