Nainstalujte si:
       

Překlad vermögend; Vermögens; Vermögensanlage


vermögend = zámožný, schopný, mohoucí, mocný, movitý, bohatý, mohovitý

Vermögens = bohatství, síla, síly, sil, majetku, majetkového

e Vermögensanlage = investice, majetková účast, kapitálová investice, situace, majetková investice


Next: Vermögenslage; Vermögenszuwachs; vermuten    vertiefen; vertieft; Vertiefung