Nainstalujte si:
       

Překlad vermöge; vermögen; Vermögen


vermöge = podle (čeho), pomocí, s pomocí, pro, podle čeho

vermögen = být s to, být schopen, moci, zmoci, zmáhat, umět

s Vermögen = možnost, síla, moc, majetek, jmění, bohatství, aktiva, hrubé jmění, kapitál, finance, zámožnost, mohutnost


Next: vermögend; Vermögens; Vermögensanlage    verteilten; Verteilung; verteuert