Nainstalujte si:
       

Překlad vermindern; Verminderung; vermischen


vermindern = snižovat, menšit, zmenšit, zmenšovat, zmírnit, redukovat, zredukovat, omezit, obmezit, snižují

e Verminderung = snížení, zmírnění, omezení, redukce, ubývání, úbytek, dekrement, snižování, zkrácení, mizení, zeslabení, únik

vermischen = smíchat, smísit, promíchat, mísit, prokládat


Next: Vermischung; vermisst; vermitteln    Verteidiger; verteidigt; Verteidigung