Nainstalujte si:
       

Překlad vermessen; Vermessung; vermieden


vermessen = odvážný, troufalý, opovážlivý, drzý, proměřený, měřit, změřit, vyměřit, vyměřovat, proměřit, odměřit, odměřovat

e Vermessung = změření, vyměřování, proměřování, vyměření, proměření, zaměření, geodetické zaměření, nivelizace, přeměření, zaměřování

vermieden = vyhnuli se, zamezil, zamezen, odvrácený, vyvarovaný, zabráněný


Next: vermindern; Verminderung; vermischen    vertauscht; Vertauschung; verteidigen