Nainstalujte si:
       

Překlad vermehrt; Vermehrung; vermeiden


vermehrt = zvětšený, zvyšuje (se), vzrůstající, rozmnožil (se), rozmnožený, zvýšeně, zvětšil (se), zvýšenou měrou, rozmnoží, zvětšuje (se)

e Vermehrung = rozmnožení, rozmnožování, zvětšení, růst, přírůstek, zvýšení, vzrůst, posila, rozhojnění, rozmáhání, rozplozování, zmnožení

vermeiden = zabránit (čemu), zamezit, odvrátit, vyhnout (se, 3.p., čemu), vyvarovat se, vystříhat se, vyhnout se (čemu), vyhýbat se (čemu), chránit se


Next: Vermeidung; vermengen; Vermengung    Versuchsstelle; Versuchsstrecke; versucht