Nainstalujte si:
       

Překlad verlöschen; verlöten; verlumpen


verlöschen = zhasnout, zhasínat, pohasnout, dohasnout, dohasínat, vyhasnout, pominout, zhasit, zhášet, smazat, uhasit, stírat

verlöten = spájet, zapájet, pájet pájkou, sletovat, přiletovat, zaletovat

verlumpen = nechat zchátrat, prohospodařit, roztrhat šaty, zchátrat, zpustnout, zlumpačit


Next: Verlust; vermachen; vermahlen    verstreichen; verstreuen; verstreut