Nainstalujte si:
       

Pøeklad verhüllt; Verhüllung; verhüten


verhüllt = zakrıval, zakryt, zahalí, zahalen, zakryl, zahalte, zahalenı, zabalenı

e Verhüllung = zahalení, zakrytí, zastírání, obal, pøíkrov, zabalení, zastøení

verhüten = odvrátit (co), nedopustit (co), zamezit, pøedcházet (zabraòovat), zabraòovat, pøedejít, odvracet, zamezovat


Next: Verhüttung; Verhütung; Verifikation    Verschlussschraube; verschlüsselt