Nainstalujte si:
       

Pøeklad verhöhnen; Verhöhnung; verhüllen


verhöhnen = posmívat se, vysmívat se (4. p.), spílat, zesmìšòovat (4. p.), pošklebovat se

e Verhöhnung = výsmìch, potupa, pohana, posmívání, vysmívání

verhüllen = zahalit, zahalovat, zakrýt, zastøít, zastírat, zakrývat, obalit, obalovat, zabalovat


Next: verhüllt; Verhüllung; verhüten    Verschluss; Verschlussfeder; Verschlusskappe