Nainstalujte si:
       

Překlad verhext; verhindern; verhindert


verhext = zatracený, zpropadený, okouzlený, zatrolený, očarovaný

verhindern = znemožnit (co), překazit, bránit, zabránit (komu, čemu), zamezovat (4. p.), inhibovat, neumožnit, zabraňovat (4. p.), překážet, odvrátit, předejít, zabránil

verhindert = zabránil, zabránily, zaneprázdněn, znemožňuje, znemožnil, znemožněn, brání, bránil, bráněn, zabráněný, zaneprázdněný


Next: verhinderte; verhinderten; Verhinderung    Verschleuderung; verschließen; verschlingen