Nainstalujte si:
       

Překlad verheißen; Verheißung; verhetzen


verheißen = přislíbit, slibovat, předpovědět, zaslíbit, předvídat, věštit, zaslíbený

e Verheißung = předpověď, slíbení, věštba, slibování, slib

verhetzen = popichovat, popuzovat, rozeštvat, rozeštvávat, popudit, pobuřovat, popouzet


Next: verhext; verhindern; verhindert    Verschleppung; verschleudern