Nainstalujte si:
       

Překlad verheimlicht; verheiraten; verheiratet


verheimlicht = zatajen, zatajován, tajil, zatajil, zatajoval, zatajený, tají (zatajuje)

verheiraten = provdat, ženit, vdát, ženatý, provdaná

verheiratet = vdaná, provdaná, vdává, žení, vdala, ženil, oženil


Next: verheißen; Verheißung; verhetzen    Verschleißteil; Verschleißteile; verschleppen