Nainstalujte si:
       

Překlad verhärten; Verhärtung; verheerend


verhärten = ztvrdit, učinit tvrdým, zatvrdit se, ztvrdnout, ztužený, ztužit, vytvrdit, zatvrdit (přen.), tuhnout, tvrdnout, utvrzovat

e Verhärtung = zatvrzelost, ztvrdnutí, zatvrdlina, ztužení, tuhnutí, tvrdnutí, vytvrzení, zatvrzení, ztvrdlina

verheerend = špatný, špatně, ničivě, zhoubný, zhoubně, pustošící, zdrcující, drancující, příšerný


Next: Verheerung; verhehlen; verheimlichen    Verschlämmung; verschleiern; verschleiert