Nainstalujte si:
       

Překlad verflucht; verflüchtigen; verflüssigen


verflucht = proklatě, zpropadený, zatraceně, zlořečený, proklínán, zatracený

verflüchtigen = odpařit, odpařit se, vypařit, přeměnit v páru, přeměnit v plyn, vyprchat, vyprchávat

verflüssigen = plastifikovat, prodat, prodávat, zkapalňovat, zkapalnit se


Next: Verflüssigung; verfolgen; verfolgt    verpflanzen; verpflegen; Verpflegung