Nainstalujte si:
       

Překlad verfeinert; Verfeinerung; verfertigen


verfeinert = zjemněn, zušlechtí, zušlechtěn, zjemněte, zušlechtěte, vytříbený, zušlechtěný

e Verfeinerung = zlepšení, rafinace, rozemletí, roztírání, zjemnění, zušlechtění

verfertigen = vyrobit, vyhotovit (předmět), vyrábět, zhotovovat, hotovit, udělat, vyhotovovat, vypracovat, vypracovávat


Next: Verfertigung; verfestigt; Verfestigung    Vernichtung; vernünftig; verordnen