Nainstalujte si:
       

Překlad verfehlt; verfehlte; verfeinern


verfehlt = pochybený, minul, opominul, opominut, zameškal, zameškán, provinil

verfehlte = chybil, pochybný, chybný, opomenul, promeškal, promeškaný, netrefil se, provinil se

verfeinern = zlepšit, zušlechtit, zdokonalit, rafinovat, rozetřít, zušlechťovat


Next: verfeinert; Verfeinerung; verfertigen    Vernetzung; vernichten; vernichtet