Nainstalujte si:
       

Překlad verfahren; Verfahren; Verfahrensfehler


verfahren = jednat, nakládat, zacházet, vést si, počínat si, pojíždět, projezdit, rozjezdit, rozvážet, projet, přemísťovat, manipulovat

s Verfahren = metoda, technologie, proces, pochod, operace, procedura, jednání, způsob, zacházení, nakládání, úřední jednání, konání (úřední)

r Verfahrensfehler = nepřesnost metody, chybný postup, metodická chyba, procedurální chyba, vada řízení


Next: Verfahrenstechnik; Verfahrensweise; Verfall    vermöge; vermögen; Vermögen