Nainstalujte si:
       

Překlad vereinzelt; Vereisung; vereiteln


vereinzelt = osamělý, jednotlivý, rozptýlený, ojediněle, jednotlivě, porůznu, oddělený

e Vereisung = námraza, omrznutí, zmrazení, pokrytí ledem, namrzání

vereiteln = mařit, zmařit, hatit, zhatit, znemožnit, kazit, zamezit, zmařený


Next: Verengung; Vererbung; verewigt    vermittelt; Vermittler; Vermittlung