Nainstalujte si:
       

Překlad vereinnahmen; vereinnahmt; vereinsamen


vereinnahmen = vybírat, zapsat do příjmu, převzít (materiál), inkasovat, vybírat peníze, přijmout

vereinnahmt = přijal, vybral, zapsáno do příjmu, zapsal do příjmu, převzal, přijatý

vereinsamen = zůstat sám, o samotě, osamocovat, osamostatnit, oddělit, izolovat


Next: vereinsamt; vereint; vereinzeln    vermindern; Verminderung; vermischen