Nainstalujte si:
       

Překlad verausgaben; verächtlich; veränderbar


verausgaben = utrácet, vyčerpat, vyplýtvat, vydat, vynakládat, vyplatit

verächtlich = pohrdavý, hodný opovržení, hoden opovržení, opovrženíhodný, potupný, opovržlivě, pohrdavě, potupně

veränderbar = nastavitelný, variabilní, flexibilní, zvratitelný, směnitelný, vyměnitelný


Next: veränderlich; verändern; verändert    Verhüttung; Verhütung; Verifikation