Nainstalujte si:
       

Překlad verantwortlich; Verantwortung


verantwortlich = zodpovědný, spolehlivý, odpovědně, zodpovědně, odpovědným způsobem, odpovídající, odpovídá, kompetentní

e Verantwortung = odpovídání, zodpovídání, zodpovědnost, ospravedlnění, ospravedlňování, justifikace


Next: Verantwortungsbereich; verantwortungsbewusst    verhext; verhindern; verhindert