Nainstalujte si:
       

Překlad verankern; Verankerung; veranlagt


verankern = ukotvit, zajistit, upevnit, připevnit, uchytit, spojit kotevními šrouby, vetknout, zablokovat, zabrzdit, upevňovat (4. p.)

e Verankerung = upevnění, zajištění, vyztužení, kotvení, ukotvení (bezpečnostních pásů), zapuštění, uchycení, vetknutí, kotevní závěs, kotva, výztuž, úchyt (bezpečnostních pásů)

veranlagt = způsobilý, schopný, s vlohami, založený, dobře založený, predisponovaný, investovaný, zdaněný, zdaněn, zdanil


Next: Veranlagung; veranlassen; veranlasst    verhängt; verhängte; Verhängung