Nainstalujte si:
       

Překlad unzugänglich; unzulänglich; unzulässig


unzugänglich = upjatý, nevnímavý, netečný, nepochopitelný, nesrozumitelný, nedostupný, nedostatečný, nevyhovující, nepřístojný, nepřípustný

unzulänglich = nedostatečný, nepostačitelný, nevyhovující, nepostačující, nedostačitelný, nedostatečná

unzulässig = nepřípustný, nepovolený, nepostačující, nepřístupný, nenáležitý


Next: unzutreffend; unzweideutig; unzweifelhaft    Veranstaltung; Veranstaltungen; verantworten