Nainstalujte si:
       

Překlad unwesentlich; Unwetter; unwiederbringlich


unwesentlich = bezpodstatný, podružný, nezávažný, nepatrný, bezvýznamný, neopodstatněný, vedlejší, nepředvídaný

s Unwetter = nepohoda, nečas, bouře, bouřka, čina, bouřky

unwiederbringlich = nenahraditelně, neodvratný, neodvratně, nezvratný, nenávratný


Next: Unwille; unwillig; unwillkürlich    verankern; Verankerung; veranlagt