Nainstalujte si:
       

Překlad unterjochen; Unterkunft; Unterlage


unterjochen = ujařmit, podmanit si, podrobit, porobit, podmaňovat

e Unterkunft = nocleh, přístřeší, azyl, příbytek, místnost, ubytovna, ubytovací buňka, ubikace, zaopatření

e Unterlage = podložka, průkazní materiál, doklad, důkaz, podnož, základ, spodek, podstavec, podval, materiál, substrát, dokument


Next: Unterlagen; Unterlagsplatte; unterlassen    Überschwemmungsgebiet; Überschwingung