Nainstalujte si:
       

Překlad untergraben; Untergrund; Unterhalt


untergraben = podhrabat, podrývat, podkopávat, podlamoval, podlamovat, podrýval, uškodit, uškodil, zakopat, zarýt, podvracet, podemlít

r Untergrund = půdní podklad, spodní půda, spodní země, základová půda, spodina, spodek, půda, podklad, podzákladí, podloží, základ, podtisk

r Unterhalt = výživa, živobytí, výživné, alimenty, zachování, údržba, udržování, alimentace, existence, strava, vydržování, vyživování


Next: unterhalten; Unterhaltung; unterhält    Überschuss; überschüssig; überschütten